Tillsammans är vi starka!

Företagsringen i Norrköping

En ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten startade 1994 och är ett nätverk mellan privata företag, kommun, stat och landsting. För närvarande består Företagsringen av 16 medlemsföretag med sammanlagt c:a 25 000 anställda.  

Verksamhetsgrenar

  • Rehabilitering/vägledning
  • Kompetens- och personalutveckling
  • Rörlighet

Syftet är att

  • genom samverkan stärka arbetsgivarnas insatser för de anställdas rehabilitering och därigenom minska utslagningen på arbetsmarknaden

  Målen är att

  • utveckla och förbättra rehabiliteringsmetoder
  • motverka sjukfrånvaro, utslagning och förtidspensionering
  • ge möjligheter till arbetsprövning eller praktik
Nyhetspuffbild1

Från A till Ö.

Oavsett hur du som person, ditt företag eller dina anställda vill utvecklas så hjälper vi gärna till. Och vi gör det tillsammans - mot nya mål.

Läs mer >

Nyhetspuffbild2

Omställning i arbetslivet

När en eller flera medarbetare måste hitta nya vägar i arbetslivet finns Thormo till hands för samtal med medarbetare, arbetsgivare, fackförbund och anhöriga.

Läs mer >

Nyhetspuffbild3

Friskare företagsklimat

Vi är en stolt samarbetspartner till Företagsringen i Norrköping vilket medför att vi hjälper ungefär 25 000 anställda i regionen att utvecklas.

Läs mer >

Nyhetspuffbild4

Välkommen till Thormo!

Ett mobilt företag med rötterna i Norrköping. Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet i Östergötland.

Läs mer >